ซองจดหมายส่งจริง ปี

ขายซองจดหมาย ส่งจริง ปี 67.68 สภาพเก่ามาก ค่อนข้างช้ำ ซองละ 40 บาท บกวส่ง 30/50