เกี่ยวกับเรา

รองศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

email : wisuttoon@yahoo.com 
เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2484
จังหวัดเพชรบุรี

การศึกษา

  • ป.เตรียมถึง ป. 4 โรงเรียนวัดต้นสน
  • ม. 1 – ม. 3 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
  • ม. 4 – ม. 6 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
  • ป.ป.ช. / ป.ม.ช. โรงเรียนเพาะช่าง
  • กศ.บ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
  • M.A. Fine Art ( History of Art ) มหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศอินเดียอินเดีย

ประสบการการทำงาน

  • 2507 – 2517 รับราชการครู โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • 2518 – 2544 วิทยาลัยครูรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏครูบุรีรัมย์

ประสบการณ์การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

  • ฟิลิปบินส์
  • USA.