แผ่นแสตมป์ตราไปรษณียากรทั่วไป (ชุดศาลาไทย) 1/2/3/5/10 บาท

455 ฿

โทรเพื่อสั่งซื้อสินค้า 089-159-8412
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

1ขายแผ่นแสตมป์ตราไปรษณียากรทั่วไป (ชุดศาลาไทย)  ชนิดราคา 1 บาท 20 ดวง/ 1 แผ่น พิมพ์ครั้งที่  5  ราคาแผ่นละ 25 บาท บวกส่ง 30/50 มี 10 แผ่น

2ขายแผ่นแสตมป์ตราไปรษณียากรทั่วไป (ชุดศาลาไทย)  ชนิดราคา 2 บาท 20 ดวง/ 1 แผ่น พิมพ์ครั้งที่  4  ราคาแผ่นละ 45 บาท บวกส่ง 30/50 มี 5 แผ่น

3ขายแผ่นแสตมป์ตราไปรษณียากรทั่วไป (ชุดศาลาไทย)  ชนิดราคา 3 บาท 20 ดวง/ 1 แผ่น พิมพ์ครั้งที่  6  ราคาแผ่นละ  65 บาท บวกส่ง 30/50 มี 10 แผ่น

4ขายแผ่นแสตมป์ตราไปรษณียากรทั่วไป (ชุดศาลาไทย)  ชนิดราคา 5 บาท 20 ดวง/ 1 แผ่น พิมพ์ครั้งที่  2  ราคาแผ่นละ  110  บาท บวกส่ง 30/50 มี 1 แผ่น

5ขายแผ่นแสตมป์ตราไปรษณียากรทั่วไป (ชุดศาลาไทย)  ชนิดราคา 10 บาท 20 ดวง/ 1 แผ่น พิมพ์ครั้งที่  5  ราคาแผ่นละ  210  บาท บวกส่ง 30/50 มี 2 แผ่น