แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

100 ฿

แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา  4  กรกฏาคม 2560 แสตมป์เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ ทรงภูษาฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย พร้อมเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประจำพระองค์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ “จภ” ราคาแสตมป์ดวงละ 5 บาท เต็มแผ่น 10  ดวง ขายแผ่นละ  100  บาท ค่าส่ง 30/40  มี  25  ชุด  สนใจทักครับ

โทรเพื่อสั่งซื้อสินค้า 089-159-8412
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา  4  กรกฏาคม 2560