แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเศก ปี 93

20 ฿

แสตมป์ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเศก 2493
ชนิดราคา 5 สต. 10 สต. 15 สต. 20 สต. และ 1 บาท เป็นแสตมป์ใช้แล้ว อายุ 67 ปี ขายดวงละ 20 -100 บาท ไม่รวมส่ง 20/30 บาท

โทรเพื่อสั่งซื้อสินค้า 089-159-8412
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสตมป์ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ 9 ปี พ.ศ.2493 แสตมป์ครบชุด 8 ดวง ประกอบด้วยแสตมป์ชนิดราคา
5 สต. 10 สต. 15 สต. 20 สต. 80 สต. 1 บาท และ 2 บาท ไม่มีลายน้ำ ขนาดฟัน (p) 12.5 พิมพ์ที่ บริษัท วอเตอร์โลว์แอนด์ซันส์ จำกัด ลอนดอน ประเทศอังกฤษ