ลดราคา!

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา

70 ฿

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

โทรเพื่อสั่งซื้อสินค้า 089-159-8412
รหัสสินค้า: c0004 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นเหรียญคิวโปร์นิกเกิลสอดใส้ทองแดง ชนิดราคา ๕ บาท  ขนาด ๓๐ มม.

ด้านหน้า เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเครื่องแบบหน่วยแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบด้านซ้ายมีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ริมขอบขวามีข้อความว่า “พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา”

ด้านหลัง เป็นตราพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีชฎามหากฐินประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ด้านซ้ายและขวาเป็นฉัตร ๕ ชั้น ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า “๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓” ริมขอบด้านขวามีข้อความ “ประเทศไทย” ภายใน ลายประจำยาม ริมขอบด้านล่างมีข้อความบอกราคาเลขไทย  ๕ บาท  จำนวนผลิต ๓,๕๐๔,๐๐๐ เหรียญ